Projektowanie

Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budownictwa ogólnego przemysłowego, rewaloryzacji obiektów zabytkowych w szczególności:

- projekty aranżacji wnętrz
- projekty modernizacji biurowców i budynkow użyteczności publicznej
- projekty domów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz osiedli
- projekty obiektów służby zdrowia
- projekty lokali gastronomicznych
- projekty stacji benzynowych, stacji obsługi samochodów, myjni samochodowych
- projekty oczyszczalni ścieków
- projekty zagospodarowania terenu
- projekty przyłączy instalacji i sieci zewn.
- projekty obiektów inżynierskich, dróg dojazdowych , parkingów, wjazdów
- projekty małej architektury
- projekty dociepleń budynków
- adaptacje projektów typowych
- kosztorysowanie
- opracowania opinii i ekspertyz technicznych, elaboratów ochrony p-pożarowej
- opracowania charakterystyk, świadectw energetycznych,
- opracowanie programów konserwatorskich wraz z ich uzgodnieniem
- opracowania projektów technicznych zabezpieczeń doraźnych i stałych budynków (wzmocnienia konstrukcji i fundamentów)
- opracowania inwentaryzacji obiektów budowlanych i inżynierskich
- wykonania ultradźwiękowych kontrolnych pomiarów grubości elementów stalowych
- obsługi geodezyjnej i geologicznej dla potrzeb projektowania
- inwestorstwa zastępczego, nadzorów autorskich i inwestorskich
- projektowania szyldów i reklam, ogródków kawiarnianych

Na życzenie zleceniodawców załatwiamy:

- wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, opinie itp, również przygotowanie i obsługa inwestycji tj.:składanie wniosków o WZ(warunki zabudowy), pozwolenia na budowę, odbiory obiektów, legalizacja obiektów “samowoli budowlanych”.


projektowanie